Özel Yetenekli Birey:  

Genel kültür, müzik, resim, akademik vb. alanların birinde ya da birden fazlasında akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylere denir. 


Destek Eğitim Odası Nedir?

Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortamı ifade etmektedir. Destek Eğitim odaları birebir veya en fazla üç öğrenciden oluşan gruplar halinde öğrencilerin eğitim almaları için hazırlanmalıdır. Bu odalarda okulda görev yapan öğretmenler çalışabilmekte ve ek bir ücret almaktadır.

 

Özel yetenekli bireylerin yeteneklerinin ortaya çıkartılması ve potansiyellerinin geliştirilmesinde eğitim önemli yer tutmaktadır. Uygun eğitim ortam ve yöntemleri sunulmadığı takdirde bu bireylerin yeteneklerinin körelmesi veya illegal alanlarda kullanılması riski yüksektir. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile bu bireylerin engel ve özelliklerine göre uygun ortamlarda sürdürülen eğitime özel eğitim denir. Özel eğitim gerektiren bireylerin arasında özel yetenekli bireylerde bulunmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere özel yetenekli bireylerin eğitiminde özel olarak yetiştirilmiş personel aracılığıyla özel olarak geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri uygulanması gerekmektedir. 

 

Projenin Genel Hedefi; Özel yetenekli çocukların destek eğitim odalarında yetenek, ilgi ve kapasiteleri doğrultusunda eğitim alabilmeleri için öğrencilere yönelik bir etkinlik kitabı geliştirilerek, kendilerine ve ailelerine gerekli danışmanlık hizmetleri verilerek, yaratıcılıklarının ve üretkenliklerinin desteklenmesine katkı sağlamaktır.