• Öğretmenleri özel yetenekli birey konusunda yetkin hâle getirmek, bu öğrencilerle uygulanabilecek etkinlik hazırlama konusunda gerekli eğitimi vermek, etkinlik hazırlamalarını ve öğrencilere uygulamalarını sağlamak, hazırlanan etkinlikleri kitap hâline getirmektir.
  • 60 tane özel yetenekli bireyin ailesine seminer düzenlemek ve küçük grup çalışması ile yaşanan sorunlara çözüm aramak.
  • 60 özel yetenekli bireye destek eğitim odalarında hazırlanan etkinlikleri uygulayarak yaratıcılıklarını, üretkenliklerini vb. potansiyellerini arttırmak.
  • Aileler için bir rehber hazırlanacak.