1.1. Akademik Kurulun Oluşturulması

1.2. Tanıtım Toplantısının Düzenlenmesi

1.3. Araştırma Faaliyeti

1.3.1. Mevcut Durum Araştırması - Ön Test  

1.3.2. Program Etkililik Araştırması - Son Test   

1.4.Model/Modeller ve Öğretim Tasarımı Belirleme Çalışması   

1.5.İçeriklerin Hazırlanması    

1.5.1 Öğretmen Eğitim İçeriklerinin Hazırlanması  

1.5.2. Aile Seminer İçeriğinin Hazırlanması  

1.5.3. Aile Rehberi içeriğinin hazırlanması 

1.6. Öğretmen Eğitimlerinin Düzenlenmesi  

1.6.1. I. Öğretmen Eğitiminin Düzenlenmesi Model/Modeller ve Özel Yetenek  

1.6.2. II. Öğretmen Eğitiminin Düzenlenmesi Öğretim Tasarımları ve Etkinlik Yazma Becerisi  

1.7. Etkinlik Hazırlama Faaliyetlerinin Düzenlenmesi  

1.7.1. I. Etkinlik Hazırlama Faaliyetinin Düzenlenmesi  

1.7.2. I. Etkinlik Değerlendirme Faaliyetinin Düzenlenmesi   

1.7.3. II. Etkinlik Hazırlama Faaliyetinin Düzenlenmesi  

1.7.4 II. Etkinlik Değerlendirme Faaliyetinin Düzenlenmesi  

1.8. Aile Seminerinin Düzenlenmesi  

1.9. Etkinlik Değerlendirme Çalıştayı  

1.10. Kitap Basımı  

1.10.1. Etkinlik Kitabı Basılması  

1.10.2. Aile Rehberi nin Basılması 

 1.11. Kapanış Toplantısının Düzenlenmesi  

1.12. Genel Ağ Sayfasının Oluşturulması