Projenin Hedef Grupları ve Beklenen Sonuçlar

  • 60 Özel Yetenekli Öğrenci
  • 30 Öğretmen
  • 60 Aile
  • Destekleyici Materyal ve Dokümanlar
    • Öğretmenler Etkinlik Hazırlama Rehberi
    • Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Etkinlik Kitabı
    • Aileler için Rehber Kitapçık